Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.FOLWARKMATECZNIK.PL

Informacje ogólne

Administratorem Twoich danych osobowych jest PR9 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Źródlana 19/1, 60-648), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000340593, NIP 7811844988, Regon 301256420 (dalej Administrator).

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną można kontaktować się z Administratorem:

  1. Pod numerem telefonu: 502 741 749 ;
  2. Na adres e-mail: iodo@folwarkmatecznik.pl ;

Niniejszy dokument odzwierciedla wymogi wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Aby skorzystać z niektórych funkcji naszej strony, w tym zapisania uczestnika na zajęcia zapoznawcze będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię m.in. o Twój adres e-mail oraz hasło jakiego będziesz używał w naszym systemie, Twoje imię nazwisko (opiekuna) oraz Uczestnika, jego datę urodzenia, adres i wybraną lokalizację zajęć.

Podczas każdej wizyty na stronie, automatycznie zbierane są następujące dane: Twój adres IP, nazwa domeny (link) z której przychodzisz i z której wychodzisz, typ konkretnej przeglądarki, typ systemu operacyjnego, wiek, płeć, oraz lokalizację.

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niezbędnych danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celach:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym usługi prowadzenia konta użytkownika w portalu www.folwarkmatecznik.pl w celu realizacji umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. świadczenia usług szkoleniowych oferowanych przez Administratora, w tym ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  5. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym telefonicznie – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  6. zapewnienia obsługi usług płatniczych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
  7. zapisywania danych w plikach cookies – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  8. organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od Administratora przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest ciążący na Administratorze obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

W przypadku kontroli organu zajmującego się ochroną danych osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom organu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszej strony internetowej, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W ramach przetwarzania Twoich danych osobowych mogą one być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie stosowane jest w celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla swoich Klientów i Użytkowników oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą,  Administrator danych może stosować  „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań.

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli dokonałeś rejestracji możesz otrzymać od nas wiadomości e-mail oraz sms dotyczące wybranej usługi szkoleniowej. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeśli będziemy mieli ważne informacje dotyczące zajęć w wybranej lokalizacji.

Jeżeli zapisałeś się na nasz ew. Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą e-mailową ew. Newsletter.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji KONTAKT możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji samodzielnie lub poprzez kontakt z Administratorem.

W zakresie w jakim Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Udostępnianie danych

W żadnym wypadku nie sprzedajemy danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które zapewniają m.in. usługi płatnicze, ubezpieczeniowe, konsultingowe, współpracują przy kampaniach marketingowych, wspierają obsługę, przede wszystkim podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Jedynie dostęp do nich mają wybrani pracownicy w celu kontaktu.

Skarga do organu nadzorczego

Masz prawo wnieść skargę do organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy.

Zmiany polityki prywatności.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. O zmianie tych zasad zostaniesz poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.